Kérjük támogassa természetvédelmi és ismeretterjesztő tevékenységünket Szja 1% rendelkezéssel ! Adószám: 18702862-1-13
 

Vadmacska kutatás a Börzsönyben

A vadmacska (Felis silvestris) sajnos előkelő helyet foglal el a hazánkban veszélyeztetett fajok listáján, ezért 2012. évben fokozottan védett státuszt kapott. A Börzsönyben még jelentős állománya él, de valójában nem sokat tudunk az elterjedéséről, állománynagyságról. Ezért 2013. és 2014. években kutatást folytattunk a vadmacska börzsönyi elterjedéséről. A téli nyomkereséseken kívül kameracsapdák telepítésével, és az erdőjárók (vadőrök, természetőrök) észleléseinek felhasználásával gyűjtöttünk adatokat. (A módszer teljesen azonos a hiúz kutatásával ,így erről a fajról is szereztünk információt) A meglévő kameracsapdáink mellé újakat vásároltunk, és többféle típust teszteltünk.

A madármonitorozásban megismert 2,5x2,5 km -es UTM négyzetek területein igyekeztünk kimutatni a vadmacska jelenlétét. A program során mintegy 56 helyszínre kihelyezett, tíz kameracsapdával, 18 felvételen, 4 egyedet sikerült elkülöníteni, valamint 18 esetben találtunk nyomokat, továbbá két esetben sikerült látni a vadmacskát. Az elmúlt öt évről további 30 észlelési adatot gyűjtöttünk össze. A Börzsöny hegységben 34 UTM négyzetben folytattunk vizsgálatot, és 26-ban mutattuk ki a vadmacska jelenlétét. A következő években folytatjuk a kutatást a további területekre vonatkozóan. Megállapítható, hogy a vadmacska a Börzsöny központi, és északi részében szinte mindenütt jelen van, azonban a déli részein több helyen hiányzanak a jelenlétet bizonyító adatok.

Az optikai észlelések, és a fotók alapján is több példány hibrid jelleget mutat. Valószinűleg az állomány

nagyobb része már kisebb-nagyobb mértékben házimacska géneket is hordoz, ezt azonban genetikai vizsgálatokkal lehetne bizonyítani.

A kutatást a VM Zöld Forrás pályázati programja, valamint a Syba kft támogatta.

Kazi Róbert