Kérjük támogassa természetvédelmi és ismeretterjesztő tevékenységünket Szja 1% rendelkezéssel ! Adószám: 18702862-1-13
 

Az MME Börzsönyi csoportjának beszámolója a 2020. évi tevékenységről:

Céljaink továbbra is: az élőhely és fajvédelem, valamint a szemléletformáló tevékenység. 2020. év a covid-19-ről szólt, ez jelentősen befolyásolta Csoportunk tevékenységét is. Ünnepi közgyűlésünket, melyen Csoportunk megalakulásának 40. évfordulójáról emlékeztünk meg, még éppen meg tudtuk tartani, de aztán tavaszi programjainkra már nem kerülhetett sor. Szerencsére egyénileg ki tudtunk menni terepre, így a monitoring programokat tudtuk folytatni: Madár Atlasz Program, madár odú program, ragadozó felmérés, stb.
Honlapunkat (címe: www.borzsony.org) igyekeztünk rendszeresen frissíteni, bár programok híján nem sok mindenről tudtunk hírt adni. A madarász táborokba való jelentkezés mellett nagy segítséget nyújt az adó 1% gyűjtő kampányban, de népszerű a Termékeink oldal is. Facebook oldalunk (Börzsönyi Természetvédők) még honlapunktól is frissebb, hírekkel, aktualitásokkal, fényképekkel fűszerezett.


Rendezvényeink 2020-ban: ismét megszerveztük „Kezdő madarász képzésünket”, melyen 20 főnek adtuk át a madarászat, a madárvédelem első lépéseihez szükséges tudást. A létszámkorlát miatt most is túljelentkezés volt, és felmerült az igény egy „Haladó madarász képzésre” is. Fülemülék Éjszakája, Madarak és Fák Napja, valamint Odú bemutató terepi programjainkat már nem tarthattuk meg.
Az októberi Európai Madármegfigyelő Napokon madármegfigyelő túrákat szerveztünk, kapcsolódva a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület rendezvényeihez. Dunakeszin, Sződligeten, a püspökhatvani Sinkár-tónál és Vácon volt programunk. Ez az egyik legnépszerűbb rendezvény csoportunkban, 133 fő erősítette velünk a magyar részvételt, ebben az európai nemzetek játékos vetélkedésében.
Tagjaink évközben hírleveleinkből, honlapunkról, és a „Börzsönyi természetvédők” facebook oldaláról értesülhetnek aktuális programjainkról, híreinkről. Levelező rendszerünkön keresztül átlagosan havonta küldünk hírlevelet, vagy program ajánlót tagjaink felé.

Újdonság, hogy elindítottuk a Börzsönyi HCs levelező listáját, amelynek célja, hogy a Börzsöny és térségében folyó természet- és madárvédelmi munka hátteréhez kommunikációs felületként szolgáljon az MME Börzsönyi HCs vezetőség, tagjaink, természetvédelmi őrök és a környék egyéb zöld szervezeteinek képviselői között. Ez a felület alkalmas például egy jó kis madarászat megszervezésére! Kérdéseidre itt biztosan kapsz választ, megoszthatod megfigyeléseidet, tapasztalataidat.

Jelezd nekem, ha szívesen felkerülnél levelező listánkra!

Varga Péter titkár


Szakmai programjaink:

Gólyafészek felmérés a Börzsönyi HCs területén:
2019-hez hasonlóan a 2020-as évben is átlag alatt teljesítettek a börzsönyi fehér gólyák.
A lakott fészkek száma ugyan kettővel gyarapodott, 16 fészekből 35 fióka repült ki, így az átlagos fiókaszám 2,19 lett (összehasonlításképpen, az elmúlt időszak legjobb eredménye: 2013-ban 3,59 volt, akkor 61 fióka repült ki). Területünkön áramütött gólyáról szerencsére nem kaptunk értesítést!
2020-ban újra megismétlődött a 2019-es, tavaszhoz méltatlan időjárás: a tavaszi aszály miatt nem voltak áradások, belvizek, tocsogók, így táplálék is kevesebb volt. A májusi hideg pedig már a költést veszélyeztette. Úgy tűnik a klímaváltozás a gólyák életére is jelentős hatással van, az időjárási szélsőségekhez nem könnyű alkalmazkodni.
Köszönöm azon tagtársaink munkáját, akik értesítettek a településükhöz kötődő gólyás megfigyelésükről, vagy a gólya-online adatbázisba év közben megfigyeléseket és fotókat töltöttek fel!
Varga Péter


Sérült madarak mentése:
A MME börzsönyi csoportjának fontos feladata a kézre került sérült madarak szakszerű kezelése, ellátása, szállítása és repatriálása, vagy elhelyezése, ezért madármentő állomást tartunk fenn alapítványunkkal, a Börzsöny Alapítvánnyal. Ez a tevékenység az egyedi eseteken túl, a környezeti nevelésben, illetve a természetvédelemről alkotott kép formálásában is jelentős. A madarak kezelése során törekedtünk arra, hogy egészséges állapotban kerülhessenek vissza a természetbe.
Mentőhelyünkre 2020 évben 126 sérült védett, és kb. 50 nem védett madár került. Sajnos a bekerült madarak közel fele már elpusztulva, vagy olyan súlyos állapotban érkezett, hogy nem lehetett rajta segíteni. 31 madarat, és 4 egyéb állatot gyógyulásuk után, jó kondícióval szabadon engedtünk, 27 madár elhelyezéséről gondoskodtunk. A madarakon kívül hoztak doktorunkhoz vizisiklót, mocsári teknőst, ékszerteknőst, denevért, menyétet, nagy pelét és mogyorós pelét is.  Ez évben is fogadtunk a Bükki Nemzeti Parktól sérült madarakat, melyek kezelés után visszakerültek a küldő szervezethez.

A sérült madarak mentését a Börzsöny Alapítványnak felajánlott adó 1%-ból végezzük!


Monitoring:
Egyik legjelentősebb tevékenységünk a fokozottan védett madárfajok ismert fészkeinek rendszeres ellenőrzése a működési területünkön. Költési eredmények:
Macskabagoly, és uráli bagoly: 2020 évben, összesen 52 baglyoknak kihelyezett fészkelő ládát ellenőriztünk, 13 tagtársunk részvételével. 9 odúban észleltük macskabagoly jelenlétét, de csak 4 esetben láttunk fiókát is. A tavalyi boom után, ez évben uráli bagoly egyáltalán nem látogatta odúinkat.
A nyugat-cserháti szóri erdőtömb területén már csak két használható odú tartja magát, de mindkettőben költött macskabagoly.
Vándorsólyom: a Börzsönyben ismét újabb revírrel, 6 párra bővült az állomány. 5 pár sikeresen költött, de két fészekből eltűntek a fiókák. Három fészekben 11 fiókát jelöltünk színes gyűrűvel. A Galga völgyi pár ez évben 3 fiókát röptetett.
Parlagi sas: foglalták a szokásos fészket, de a költés ismét sikertelen volt.
Rétisas: A Duna közelében egy pár rétisasról tudunk, amely két fiókát nevelt.
Feketególya: ez évben is csak 4 revírben találtunk feketególya jelenlétére utaló nyomokat, költés kettőben volt, ezekben 4-4 fióka nevelkedett, azonban a júniusi esőzések miatt eláztak és elpusztultak.
Kígyászölyv: Ez évi szenzáció, hogy – a korábbi évek sikertelen keresései után – Dénes János, Zsoldos Árpád, és Darányi László tagtársaink megtalálták a kígyászölyv fészkét, amelyben egy fióka nevelkedett.

Kazi Róbert


MAP (Madáratlasz Program):
2020-ban a Börzsönyi HCS „MAPozói” több mint 400 UTM négyzetbe jutottak el és országosan 255 fajt töltöttek fel a MAP adatbázisába, amivel az előző évhez hasonlóan jelentősen támogatták az MME Monitoring és Kutatási osztály munkáját.
A teljes fajlistát feltöltők közül 2020-ban az országos TOP 10-ben Cserép György 415 fajlistával a 4., Schmidt András 359 fajlistával az 5. és Rottenhoffer István 294 fajlistával a 9. helyezést érte el.
További kiváló eredményekkel képviselték a Börzsönyi Helyi Csoportot Schmidtné Kővári Ilona, Dénes János, Gyenes János, Horváth Tibor és ifj Varga Péter.

Cserép György és Rottenhoffer István


2020. gyűrűzési eredményei:
Az őszi madárvonulás - az elmúlt évekhez viszonyítva - jóval gyengébb volt. Elmaradtak a nyár végétől szokásos kóborló vegyes cinegecsapatok, s a tél első felében az etetőket is kevesebb madár látogatta, mindez meglátszik a gyűrűzési listán. Kevesebb cinegét gyűrűztünk, viszont a királykáknak jó éve volt.
A helyi csoport területén, 2020-ban, 62 madárfaj, 6116 példányát sikerült meggyűrűzni, közöttük néhány ritkább madárfaj is volt. Ilyen a bajszos sármány 1 pld, kerti rozsdafarkú 3 pld, jégmadár 4pld, tüzesfejű királyka 12 pld. A sárgafejű királykának jó éve volt, 123 példányt sikerült gyűrűzni.
A legritkább madár az Európai Madárfigyelő Napokon, október 3-án Sződligeten hálóba került vándorfüzike volt. Ez a Szibériában fészkelő madárfaj ritkán kóborol Európába. Amióta Magyarországon madárgyűrűzéssel foglalkoznak (1908 óta), összesen 47 példányt gyűrűztek hazánkban (ebben benne van a helyi csoport területén fogott példány is).
Nagyobb figyelmet fordítottunk a fokozottan védett kis légykapó börzsönyi állományának megismerésére. Ebből a madárfajból hazánkban alig ötven pár fészkelhet. A Börzsönyben 11 fiókát és 4 pld öreg madarat gyűrűztünk. A gyűrűzés segített a fészkelő párok felderítésében.
Sikeres volt a hegyi billegető megtelepítési program. A patakok mentén kihelyezett odúkban 34 pld fióka nevelkedett fel. Összesen 62 hegyi billegető fiókát, 1 fiatal és 1 öreg madarat gyűrűztünk.
Immár hagyomány, hogy a csoport tagjai által gondozott odúkban gyűrűvel jelöljük meg a fiókákat. 2020-ban feltűnően sok odúban költött az örvös légykapó. Ez jól látszik a gyűrűzésben is: 2019-ben 138 örvös légykapó fiókát gyűrűztünk, 2020-ban 372-t. Csuszka nagyon kevés költött, mindössze 21 pld fiókát gyűrűztünk. Széncinegéből 875 pld, kék cinegéből 265 fióka kapott gyűrűt.
Sajnos a madarak szempontjából a legérzékenyebb időszakban, a fiókanevelés alatt egy több napig tartó, hűvös, esős időszak volt a térségben, ami megnehezítette a madarak táplálék szerzését, emiatt sok fióka legyengült, majd el is pusztult az odúkban.
A kihívások ellenére is sikeresen megszervezett Börzsönyi Ornitológiai és Természetvédelmi Tábor a madárgyűrűzési munka tekintetében egy átlagos évet tudhat maga mögött. Itt összesen 207 madár kapott gyűrűt, melyből a három leggyakrabban fogott faj a kék cinege (49 pld), a vörösbegy (35 pld) és a barátposzáta (24 pld), a legérdekesebb faj pedig az 1 pld hegyi billegető volt. Összesen 39 visszafogásunk volt, mely madarak vagy az idei, vagy a korábbi táborok alkalmával kerültek megjelölésre, illetve néhány, odúinkban jelölt madár is megkerült a BOTT ideje alatt. A Családi Táborunkban (CSAT) is tartottunk egy fél napos bemutató gyűrűzést, itt a nap végére összesen 5 faj 14 egyedét sikerült megfogni és megmutatni a sátortábor lakóinak.

Dénes János és ifj. Varga Péter


Énekesmadár odútelep program beszámoló:
Az év elején még bizakodóak voltunk, minden feladatot úgy terveztünk, mint az előző években. Kora tavasszal elvégeztük a szükséges cseréket, karbantartásokat, de az időközben kialakult COVID helyzet és az azt követő korlátozások negatív hatással voltak az odúprogram megszokott menetére. Az alaptevékenységünk, az egyéni, a költési időszakra korlátozódó ellenőrzések nagyrészt jól alakultak. A jelenlegi nyilvántartásunkban 1 006 db énekesmadár odú van, amely 38 telepen helyezkedik el. Ebből a rendszeresen ellenőrzött odúk száma (2 vagy több alkalommal ellenőrizve) 28 telepen 632 db odú volt, ebből a szempontból átlagos az év.
Az előző években, tavasszal rendszeresek voltak az odúk ellenőrzésével összekötött közösségi túrák, bemutatók. Sajnos ezeket vissza kellett mondanunk a rendeletek, korlátozások miatt. Nem tudtuk megtartani egyetlen rendezvényünket sem, sőt a nyári, odúkban elforduló „idegenek” (főleg pelék) jelenlétének ellenőrzése is zömében elmaradt.
Az újonnan gyártott odúkra mindig nagy szükség van, évről-évre a kihelyezett odúk közel 10%-át pótolni, cserélni kell. Az előző években 80-150 db új odút készíttetünk évente a Facél Kft asztalos műhelyében Dunakeszin, Varga Péter vezetésével. A COVID helyzet miatt ezen az őszön ez a közösségi munka is elmaradt. Alkalmazkodva a körülményekhez, a Facél üzem előkészítette az új odúk deszkaanyagát, amit az egyéb alkatrészekkel együtt eljuttatott az önkéntes „szerelőkhöz”. Ennek a szervezésnek köszönhetően a „szerelők” azokat a saját otthonunkban fejezték, fejezik be, így 2021. évben sem maradunk új odúk nélkül. Köszönet ezért Varga Péternek és a „Szerelőknek”!
Koratavasszal, a COVID szigorítások előtt a Helyi Csoport meg tudta tartani szokásos közgyűlését, ahol most elsősorban megalakulásának 40. évfordulóját ünnepeltük. Az odúprogramunk 2003. évben indult újra, de csak 2005-óta vannak rendszeres adataink. Az ünnep alkalmával én is készültem egy előadással, „Az odúprogram 15 éve” címmel, a 2005-2019. között gyűjtött, feldolgozott adatainkkal. Ebben a 15 évben összesen 9 193 db rendszeresen ellenőrzött odúnk volt, 281 telepen. (Ez egy kumulált adat, évről-évre összegezve, hogy hány telepen mennyi odút ellenőriztünk) Ebben az időszakban biztosan 12 madárfaj fészkelését tudtuk megfigyelni. Az ellenőrzések során 7010 tojásos fészket találtunk, amikben összesen 55 725 db tojást számoltunk össze, melyekből 51 757 fióka repült ki.
Az évek során legalább 150 önkéntes vett részt a munkában és sok-sok óvodás-, iskolás- és felnőtt érdeklődő csoport számára szerveztünk odúellenőrző túrákat. Az önkéntesek legalább 30 000 ellenszolgáltatás nélküli munkaórát fordítottak a programra a 15 év alatt.
Az odúkban a leggyakoribb fészkelő a széncinege 3 924 fészekben, ez 55,8%, azt követi az örvös légykapó 1 363 fészekkel, 19,5%, a mezei veréb 741 fészekkel, 10,6%, a kék cinege 523 fészekkel, 7,5%, a csuszka 231 fészekkel, 3,3%, a seregély 158 fészekkel, 2,3%, a barátcinege 25 fészekkel, 0,4%, a nyaktekercs 12 fészekkel, 0,2%, a fenyves cinege 10 fészekkel, 0,14%, a füleskuvik 9 fészekkel, 0,13%, a vörösbegy 3 fészekkel, 0,04% és egy ritka mesterséges odúlakó, a középfakopáncs zárja a sort 1 fészekkel, 0,01% volt.
Hálás köszönet, az önkénteseknek és tagjainknak, akik hozzájárultak a program eddigi sikereihez!

Az új odúk készítéséhez a faanyagot és a segédanyagokat a Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú alapítvány javára felajánlott adó 1%-ból vásároljuk! Mindenkinek köszönjük, aki hozzájárult ehhez az elmúlt évben is!
Nagy Csaba


Börzsönyi Természetvédelmi Táborok


XXVII. Börzsönyi Ornitológiai és Természetvédelmi Tábor (BOTT)

Az idei BOTT legnagyobb eredménye, hogy volt... Amikor március közepén bizonytalanná vált, hogy lehet-e az idén is tábor, mi szervezők, mindannyian értetlenkedve próbáltunk elképzelni egy olyan nyarat, amikor nem táborozunk a Bajdázói-réten. Nem nagyon sikerült. Így aztán hónapokig reménykedtünk, hogy mégis sor kerülhet a XXVII. BOTT-ra. Amikor május végén zöld utat kaptak az „ottalvós” táborok is, már csak bő másfél hónapunk volt a szervezésre, ezért a KÖTET-et el kellett hagynunk. Sajnos a BTT, ami a 40-ik lett volna, az idei nyáron elmaradt, ezért a BOTT-ba először azokat a gyerekeket hívtuk meg, akik tavaly már voltak nálunk vagy a BTT-ben, és úgy terveztük, hogy a szabad férőhelyekre várunk majd új táborozókat. Azt sejtettük, hogy a tavalyiak közül sokan jelentkeznek majd, de arra nem számítottunk, hogy nagyjából 24 óra alatt elfogynak a férőhelyek. Sajnos voltak, akiket már nem is tudtunk fogadni. Végül 56 gyerek érkezett a táborba, ami a megszokotthoz képest egy héttel később, július 20-án kezdődött. A stábban BTT-s táboroztatók is voltak. Büszkén állíthatjuk, hogy a gyerekek visszajelzései alapján mindig jól sikerül a tábor, de kisebb-nagyobb különbségek azért érezhetők voltak az évek során. Idén már menet közben úgy érezték a táborozók és a táboroztatók is, hogy különlegesen jó a XXVII. BOTT – egyszerűen azért (is), mert volt, mert olyan volt, amilyen szokott lenni. Természetesen alkalmazkodnunk kellett a járványhelyzethez: nem volt nyílt nap, nem épült fel a trambulin, maszkban utaztunk a buszon fecskét számolni, nem hívtunk középiskolásokat és más vendégeket sem a záró tábortűzhöz, mindenütt többet fertőtlenítettünk, mint máskor, stb., mégis mindenki úgy érezte, hogy négy hónap után visszazökkentünk a normál kerékvágásba. Az előkészületek és beszerzések egy része persze elmaradt, de szerencsére a tábor működésére ez nem volt hatással. Az időjárás is kegyes volt hozzánk; az építés pénteki kezdését ugyan meghiúsította az eső, de aztán csak egy délelőtt kényszerültünk rövidített programokat tartani miatta. 246 madarat fogtunk, köztük egy sárgafejű királykát, egy örvös légykapót, egy hegyi billegetőt és egy kis poszátát is. Szokolyán 186 lakott molnár- és 75 füstifecske fészket számoltunk össze, ami megfelel az utóbbi 10 év átlagának. A Szén-patakban 148 kövi rákot számoltunk össze, többnyire kistermetűeket. Augusztus 1-én bezárt a BOTT és átadta a táborhelyet a CSAT-nak, aztán 6-án és 7-én (kevesen és szokás szerint nagy munkával) lebontottuk a tábort. Reméljük, jövő nyáron újra három tábor követi majd egymást „A Táborréten”. Ennek reményében kell majd addig néhány dolgot beszereznünk és több karbantartási munkát elvégeznünk. Sajnos a pandémia második hulláma miatt a Téli Tábort is ki kellett hagynunk…

Tarján Ambrus táborvezető


Családi Tábor (CSAT):

Idén 43 fő vett részt a Családi Táborunkban (CSAT), ebből 22 gyermek. Az idő kegyes volt hozzánk, csak az egyik éjjel esett. A tavalyi sikertelen madárfogás után ez évben, Ifj. Varga Péter gyűrűző segítségével, 12 madarat sikerült fogni, és gyűrűzni, amit aztán a gyerekek engedhettek el. Kirándultunk, baglyot ragasztottunk falevélből, madáretetőt készítettünk, és fantasztikus népi játékos sportvetélkedőn vettünk részt. Utolsó nap Tarján Ambrus, a BOTT táborvezetője tartott érdekes előadást a hulladék "életútjáról". Végül mindenki élményekkel gazdagon tért haza.

Kaziné Szűcs Mária táborvezetőA táborok fenntartását és fejlesztését a Börzsöny Alapítvány javára felajánlott személyi jövedelemadó 1% teszi lehetővé.