Kérjük támogassa természetvédelmi és ismeretterjesztő tevékenységünket Szja 1% rendelkezéssel ! Adószám: 18702862-1-13
 

Örvös légykapó

Az örvös légykapó(Ficedula albicollis) Magyarország, így a Börzsöny lomberdeiben, különösen az idősebb tölgyesekben és bükkösökben elég gyakori fészkelő, megfelelő élőhelyen kb. 2 hektáronként található egy-egy territórium. Vonuló, rendszerint április első harmadában csendül fel a legkorábban érkező hímek többnyire egyszerű füttyökből álló, de néha csengő hangokkal cifrázott éneke, és április közepén már tömegesen csatlakoznak az erdei énekesek kórusához.

A hím könnyen felismerhető, fekete-fehér, tarka ruháján fontos bélyeg a tarkón körbeérő, széles fehér gallér és a nagy fehér homlokfolt. A tojók tollazata sokkal egyszerűbb, a fekete szín helyett egérszürke „kabátjuk” van, fehér örvük nem látszik (csak kézben tartva, ha megfújjuk a tarkótollakat) és fehér homlokfoltjuk sincs. A fiatalok és a nyár második felében, vedlés után az öreg hímek is hasonló ruhát hordanak.

Az örvös légykapó a lombkorona sűrűje alatt, a nyíltabb légtérben, leshelyről vadászik. Rendszerint ágvégről, keresztágról, stb. felröppenve kapja el repülő rovarzsákmányát, és gyakran ugyanoda tér vissza, de levelekről és különösen kora tavasszal a földről is gyakran felcsíp apró bogarakat, poloskákat, pókokat. A hímek a tavaszi érkezés után énekelve csalogatják a tojókat a kiszemelt odúhoz. Természetes kikorhadásokat és harkály vájta odúkat, továbbá mesterséges odúkat (elsősorban B típusút) is használ. Évente egyszer, májusban rak fészekaljat, amely 5-7 halványkék tojásból áll, méreteik 18x13 mm. A fiókák 12-14 nap alatt kelnek ki, és mindkét szülő eteti őket (egyes hímek egyszerre két tojóval is kapcsolatot tartanak, ezek előbb az egyik fészekalj nevelésébe segítenek be, majd annak kirepülése után gondoskodnak a másik családról). Zömmel augusztusban, néhány példány szeptember elején vonul el hazánkból, de az erdőkben a nyár második felében már csak elvétve lehet megfigyelni.

Az örvös légykapó védett, természetvédelmi értéke 25 000 Ft. Szerepel az Európai Unió madárvédelmi irányelvének I. mellékletén, így az uniós tagországoknak különleges madárvédelmi területeket kell kijelölniük a legfontosabb élőhelyein. Ezek közé tartozik a Börzsöny is.