Kérjük támogassa természetvédelmi és ismeretterjesztő tevékenységünket Szja 1% rendelkezéssel ! Adószám: 18702862-1-13
 

Berki veréb (Passer hispaniolensis)

Déli elterjedésű madárfaj. Dél- Európában, Észak-Afrikában, Kis - Ázsiában fészkel. Magyarországon 2014-ben költött Bácsborsódon egy gólyafészek oldalában. A következő évben (2015-ben) ugyanott megfigyeltek egy hím berki verebet, de tojó nem volt vele ezért a fészkelése elmaradt. A berki veréb tojó nagyon hasonlít a házi veréb tojóhoz, gyakran vegyes kolóniában fészkelnek, ennek ellenére kereszteződés csak nagyon ritkán fordul elő a két faj között.

A hím berki veréb könnyen megkülönböztethető a házi verébtől. A fejtető gesztenyebarna, nagy fekete torokfoltja a vállig ér, testoldalán erősen foltozott fekete sávok vannak. Feltűnő fehér pofafoltja és szemöldöksávja van. Szemöldöksáv -kis megszakítással- a tarkóig húzódhat. A fiatalok a tojóhoz hasonlítanak. A berki veréb tojó teljesen hasonló megjelenésű, mint a házi veréb tojó. Terepen megfigyelve nem lehet biztosan megkülönböztetni a két fajt. A berki veréb tojó csőre kissé erőteljesebb, a has szürkés színe világosabb, testoldalán halvány elmosódott sávozás látható. Ezek a bélyegek egyedenként változhatnak, ezért nem nyújtanak biztos maghatározást. Amennyiben a tojó a hímmel együtt mozog, akkor következtethetünk a fajra.

A berki veréb nem ragaszkodik annyira a lakott területekhez, mint a házi veréb. Jellemzően kétféle élőhelyen fordul elő. Egyik a lakott területek, ahol a facsoportokon, magasabb bokrokon, zárt üregekben költ, kedveli a temetőkben lévő fenyőfákat, de gyakran a gólyafészek oldalában telepszik meg, ahol közös telepet alkot a házi verebekkel. Az állomány másik része a településektől távol, fákon, tüskés bokrokon fészkel. A nyílt térségekben, a mezőgazdasági művelésű területeken elsősorban az útszéli fasorokon, kisebb facsoporton alakít ki kolóniát. Egy-egy fán több fészek is lehet egymáshoz egészen közel.

Általában kisebb telepekben fészkel, de előfordul egyedül álló fészek, és kialakulhatnak több száz párból álló kolóniái is. Szabadon álló fészkét vékony ágakhoz szövi, szalmából, friss szénából építi, de rendszeresen használ zöld növényi részeket is. Gömb alakú, zárt fészkébe oldalirányból van a bejárat. A fészek belsejét finom fűszálakkal, tollakkal béleli. Májusban rakja le a világos alapon, erősen foltozott tojásokat, általában 5-6 tojást rak, de találtak már ennél több tojásos fészekaljat is. A tojások 11-14 nap alatt kelnek ki, a fiókák 11-12 napig tartózkodnak a fészekben, majd kirepülésük után a szülők még néhány napig tovább etetik őket. Évente kétszer költ.

A berki veréb gyakran mozog csapatosan. A költés idő után több száz egyedből álló csapatok alakulhatnak ki, amelyek hangos csiripeléssel szállnak be a megszokott éjszakázó helyükre. Fészkelő helyéről a hűvösebb időjárás beköszöntével, kisebb-nagyobb távolságra elvonul.

Dénes János